WorkTalia
vacatures in ziekenhuizen

plaats job
WorkTalia vacatures en jobs
WorkTalia
vacatures in ziekenhuizen
job plaatsen
stad of regio
afdeling / dienst
functie
ziekenhuizen
Vacatures in een ziekenhuis per functie
Zoek vacatures in een ziekenhuis via functie of beroep

We hebben de vacatures onderverdeeld via artsen, zorgpersoneel, paramedisch en ondersteunend personeel
Zorgpersoneel in ziekenhuizen
Natuurlijk zijn de meest gevraagde functies binnen een ziekenhuis deze van zorgpersoneel. We delen de zorgfuncties op in een 8 tal functietitels.

Verpleegkundige Vroedkundige
Kinesitherapeut Zorgkundige Logistiek assistent
Specifieke functies
Soms is er nood aan een specialisatie of extra ervaring binnen een ziekenhuis. Op dat moment zoekt men vooral kandidaten binnen een specifieke functie.

Hoofdverpleegkundige Psychiatrisch verpleegkundige DGH - ambulancier
Paramedische functies
Paramedisch personeel in een ziekenhuis werken mee aan de diagnose of behandeling van een patiënt maar werken onder toezicht of via voorschrift.

Bandagist - Orthesist farmaceutisch-technisch assistent Medisch laboratorium technoloog Orthoptist - Optometrist Podoloog Technoloog medische beeldvorming Ergotherapeut Logopedist Maatschappelijk werker - Sociaal werker Diëtist Mondhygiënist
© WorkTalia | Privacy Policy | Cookie Policy | vacatures plaatsen

home

ziekenhuizen

stad

afdeling

functie